ROSE

  • בציר 2015
  • 1,260 בקבוקים
  • 12 חודשים
  • 11%%

יין רוזה יבש זה מכיל 100% ענבי שיראז שנבצרו ידנית בכרמים המקיפים את היקב. הענבים הושרו יחד עם הקליפות לכמה שעות כדי לקבל צבע אדום תשוקתי ליין ולאחר מכן הוצאו. היין מתאים מאוד לליווי ארוחות קלות.